Both ENDS


Interview met Nathalie van Haren over Rio+20 in Vice Versa

vanharen.jpeg

20 juni 2012

Nathalie van Haren, senior beleidsmedewerker bij Both ENDS, is in Rio de Janeiro om deel te nemen aan RIO+20, de conferentie die vandaag officieel van start is gegaan. De ontwerptekst die in maart is gepresenteerd geeft weinig reden tot optimisme, maar van Haren blijft hopen dat de internationale gemeenschap de beslissingen zal nemen die nodig zijn. In een interview met Vice Versa legt ze uit waarom de strikte focus op milieu in de ontwerptekst voor problemen kan zorgen.

 

Tijdens de Rio conferentie in 1992 heerste er een gevoel van optimisme, wat weerspiegelde in de eindverklaring: drie pagina's met grondbeginselen, die de verhouding tussen mens en natuur als uitgangspunt hadden. Helaas is de focus op deze balans verloren gegaan en wordt er nu weinig rekening gehouden met de mensen die direct en indirect afhankelijk zijn van de natuur. De EU lijkt vooral innovaties na te streven die ze zelf al ontwikkeld heeft, terwijl de VS weinig bewegingsruimte heeft vanwege de aankomende presidentsverkiezing. De G77 landen + China zijn zeer verdeeld en maken weinig kans met hun eis om geld. Geld dat de Westerse wereld uit historisch perspectief zou moeten vrijmaken voor duurzame ontwikkeling in arme landen.

 

Geen ideale situatie dus, maar Van Haren hoopt dat er toch verder gebouwd kan worden op de principes uit 1992: een systeemverandering op basis van de link tussen mens en milieu. Dit kan onder andere door te luisteren naar zuidelijke visionairs, die een nieuwe dimensie aan de discussie geven. Zij gaan voorbij aan de te smalle, technische focus op milieuproblemen en zoeken oplossingen voor de grotere, achterliggende kwesties. Van Haren: "Het is alsof we kijken naar de nagel van een olifant. Zo dichtbij dat we de olifant niet meer zien of de omgeving waarin het dier loopt. Maar die beslissing tot een échte verandering, die beslissing durft men niet aan. Misschien ben ik naïef en hoop ik teveel op de internationale gemeenschap, maar come on, wees moedig en ga ervoor!"

 

Naast de officiële conferentie wordt ook de People's Summit plaats, waar vertegenwoordigers vanuit de samenleving kennis uitwisselen. Lees in haar blog meer over de ervaringen van Van Haren in Rio, en lees ook het volledige interview met Vice Versa

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in