Both ENDS


VN rapporteur waarschuwt voor megakolenmijn in Phulbari, Bangladesh

Phulbari_UN.gif

1 maart 2012

Een speciale rapporteur van de Verenigde Naties heeft zich deze week uitgesproken tegen de opening van de open-pit kolenmijn in Phulbari in het noordwesten van Bangladesh. Hij deed dit vanwege het enorme risico dat het project leidt tot mensenrechtenschendingen. De International Accountability Project (IAP) diende vorig jaar een verzoek tot onderzoek in bij VN Special Rapporteurs. Olivier de Schutter (UN Special Rapporteur on the Right to Food) werkte vanaf dat moment aan dit verzoek. Both ENDS is vanaf het begin actief in verschillende netwerken die de komst van de mijn proberen te voorkomen.


Protest

Plannen om een kolenmijn in Phulbari te openen liggen er al vanaf 2006. In augustus van dat jaar gingen 50.000 demonstranten in Phulbari de straat op om te voorkomen dat een buitenlands bedrijf hun land zou openbreken om kolen te winnen, waardoor een groot deel van de bewoners zou moeten verhuizen. Bij dit protest kwamen drie betogers om het leven en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond. Sindsdien vinden met regelmaat protesten plaats en proberen lokale en internationale NGO's de plannen een halt toe te roepen.


Hernieuwing van het project

De IAP zet zich in om de risico's voor de bevolking en het milieu onder de aandacht te brengen bij mogelijke financiers van het Phulbari project, maar veel investeerders proberen toch hun voet tussen de deur te krijgen. In 2007 werd de uitvoering van het project uitgesteld, maar na verkiezingen in Bangladesh in 2008, is de nieuwe regering bezig het project nieuw leven in te blazen met financiële hulp van het bedrijf Global Coal Management Resources (GCM).


Steun van de VN

Dat de VN zich nu heeft uitgesproken tegen de kolenmijn is van grote betekenis, ze erkent daarmee dat de mijn een bedreiging is voor de bestaansmiddelen van de lokale bevolking. Een groot areaal akkerland gaat verloren, net als verschillende waterwegen waarvan meer dan 1000 vissers in hun levensonderhoud afhankelijk zijn. Het project heeft daarnaast desastreuze gevolgen voor het grondwaterpeil en daarmee de toegang tot veilig drinkwater van 220.000 mensen.


Behoud van vruchtbare grond

De overheid van Bangladesh durft geen beslissing te nemen over de kolenmijn, maar de bevolking spreekt zich steeds meer tegen het project uit en pleit voor alternatieve manieren van energiewinning. Bijna de helft van de mensen in Bangladesh heeft niet genoeg te eten. Juist een vruchtbaar landbouwgebied als Phulbari moet daarom intact blijven. Hoewel premier Hasina erkende zich bewust te zijn van de dreiging voor grote delen van Bangladesh, komen er gemengde signalen vanuit het parlement.


Het belang van mensenrechten

Volgens de VN moeten mensenrechten geïncorporeerd worden in de ontwikkelingsstrategie van Bangladesh waarmee de opening van de kolenmijn voorkomen zal worden. Both ENDS is in samenwerking met vele lokale en internationale NGO's vanaf het begin betrokken bij het Phulbari project. Bij aanvang speelde Both ENDS een coördinerende rol in het verbinden van verschillende organisaties. Daarnaast heeft Both ENDS bijgedragen aan de terugtrekking van de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) uit het project. Op dit moment is Both ENDS betrokken bij het Phulbari Action Network, dat in de gaten houdt wat er gebeurt rondom de Phulbari mijn.

 

Bekijk de persverklaring van de VN en de 'Case description Phulbari' van Pieter Jansen van Both ENDS

 

 


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in