Both ENDS


Actie tegen nieuwe EU-handelsbarrières voor ACS-landen

logo_acp.jpg

1 februari 2012

Both ENDS heeft samen met 24 andere maatschappelijke organisaties een brief aan het Europees Parlement ondertekend om zorg te uiten over het EPA-beleid van de Europese Commissie. De Commissie oefent druk uit op landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan om de interim handelsverdragen zonder verdere onderhandeling definitief te maken.


Druk door dreiging
De Europese Commissie dreigt de huidige regelingen voor markttoegang van landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) te beëindigingen als deze landen de interim Europese Partnership Agreements (EPA's) niet voor eind 2013 hebben bekrachtigd. De Commissie concludeert dat het EPA-onderhandelingsproces eind 2007 is afgesloten en dat 18 landen niet de nodige stappen hebben ondernomen richting ratificering. In een brief geschreven door 11.11.11 aan leden van het Europese Parlement, uiten 25 Europese maatschappelijke organisaties hun verbazing hierover. De onderhandelingen zijn namelijk nog gaande en er bestaan nog steeds belangrijke verschillen van mening tussen de EU en ACS-landen. De groep vindt het voornemen van de Commissie daarom 'volledig prematuur'

Scheve machtsbalans
De groep maatschappelijke organisaties bekritiseert de manier waarop de verdragen tot stand zijn gekomen en vraagt aandacht voor de negatieve gevolgen voor de ACS-landen. De EU presenteerde de interim EPA's pas eind 2007 aan de betrokken landen. Onder grote tijdsdruk en dreiging van verlies van markttoegang tot de EU zijn deze verdragen aangenomen. 'De teksten zijn daardoor niet voldoende onderzocht en onderhandeld,' stelt de groep. 'Het voorstel van een nieuwe deadline tast de onderhandelingsruimte van de ACS-landen serieus aan.' 'De maatregel verschuift de machtsbalans in een toch al asymmetrisch onderhandelingsproces verder richting EU, zegt ook de raad van ministers van de ACS-landen.

Onhoudbaar
Daarnaast zijn de organisaties bang dat het zal leiden tot meer verdeeldheid binnen de groep ACS-landen, wanneer zij onder druk als individueel land zullen tekenen. Ook juridisch gezien is het voorstel niet houdbaar, stelt de groep. Zij citeren daarbij expert dr. Lorand Bartels die zegt dat de EU een ACS-land niet van de lijst begunstigden kan halen tenzij dat land niet langer de intentie heeft om deelnemer te zijn aan het (interim) EPA. Om die redenen spoort de groep parlementsleden aan om het voorstel, in lijn met de resolutie van de ACS Raad, af te wijzen.

Voor meer informatie:

EPA Factsheet Both ENDSNl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in